Soumrak 4 Erbů

Přinášíme několik zpráv od kronikáře země Stronghold. Válka v našich zemích se opět blíží...

Fotogalerie

Když už se konečně po dlouhé době míru zdálo, že život v zemi Stronghold se vrátí do starých kolejí, vyjetých od mnohých kupeckých karavan, nezvykle mířících za obchodem, spíše než zásobováním hraničních pevností, začali jsme dostávat podivné informace z celé země. Tyto informace měli jedno společné, jakýkoliv klášter, který se vzepřel přesvědčení Řádu, byl bez milosti smazán z povrchu země. Nikdo zatím nepřežil. Zdá se, že čelíme novému, děsivému nepříteli. Řád začal stahovat všechny své síly do hlavního sídla v horách a něco plánuje. Minulý týden došlo k dalšímu útoku nedaleko hranic Rubionu. Našel se jeden jediný přeživší, moc toho nepověděl, něco přeci však: "Ob.. objevil se z ničeho nic.. jako blesk... blesk z čistého nebe, které se náhle zahalilo v dýmu... Klášter... v plamenech. Nik... nikdo nepřežil....". Pokud můžeme věřit slovům tohoto mnicha, navíc ve vážném šoku, pak tohle všechno způsobil jediný člověk. Sám proti celému oddílu mnichů. Měli bychom být na pozoru. Smrt opět obchází v našich krajích...

Mé srdce puká žalem. Dnes do našich krajů zavítali hosté z dalekých krajin. Několik bojovníků oblečených v červených róbách s dlouhými býlími plášti, na nichž se skvěl rudý kříž. Na ramenou nesouc bohatě zdobenou rakev. Naše nejhorší obavy se naplnili. Náš král je mrtev! Zemřel hrdinně v boji ve svaté zemi, když se ji pokoušel vyrvat z rukou bezvěrců. Velitel té skupiny se představil jako Velmistr Mike a pozval nás na ceremoniální pohřeb, jež se uskuteční 19. července, na společných hranicích našich království. Nevíme co se bude dít, jedno je však jisté, chceme odpovědi! Kdo vládně zemi Stronghold nyní? Snad Řád, jež se snaží o její nadvládu několik let? Ne, to nesmíme dopustit, musíme se o tuto příležitost porvat! Je čas povstat a chopit se moci! Neb jen ti nejsilnější zvítězí a jména poražených zahalí prach!

Stronghold 4 Erby - krátké promo from STAN on Vimeo.


STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding