Popis tábora Kouzla Draků

V lese mají strašidla svůj rej, loukou se nese ťapkání vílích nožek, vodník u rybníka si počítá své dušičky a bludičky v močále nadále vábí zbloudilce do svých osidel, prostě pohádkový den jako každý jiný.

Ovšem co když se ze všech stran království nese žár dračího dechu? Ať již jsou však draci hodní nebo zlí, ať jsou mladí nebo staří, jedno mají společné a to chamtivost! Milují shromažďování drahých kamenů, kouzelných předmětů a šperků. Žádný drak nemá nikdy dost pokladu a žádný drak není nikdy dosti sytý. Pojď s námi do země Stronghold poznat kouzla draků zlých i hodných.

Pohádkový program je uzpůsoben tak, aby ho naši malí hrdinové zvládli, takže není fyzicky náročný, aktivity se z hlediska udržení pozornosti často mění a také je přizpůsoben nejen počasí, ale i často přítomné únavě dítka.

Naši malí hrdinové jsou ubytovaní na hlavní budově, kde se na každém patře nacházejí toalety a sprchy. Tak jako jste vy pro ně k dispozici 24 hodin denně, tak ani my vedoucí nekončíme se svým zájmem o vaše dítko s posledním písmenkem u přečtené pohádky na dobrou noc.

Hlavní vedoucí tábora je Zuzana Sládková, DiS. Mohli jste se s ní seznámit pod přezdívkou Cukřík jako s instruktorkou školních skupin nebo jako s protidrogovou preventistkou. V létě jste jí na Březové mohli potkat jako oddílovou vedoucí tábora Z pohádky do pohádky, ale také sportovních táborů či táborů s army tématikou. Zuzka má zkušenosti nejen z táborů na Březové, ale také z táborů pořádaných jinými agenturami. Má vzdělání a praxi v sociální péči - pečovatelství a sociální práci.

Dotazy k tomu táboru posílejte na brezova@istan.cz.

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding