Pojednání o štítech

Po mnoha dotazech jsme přistoupili k sepsání článku o součásti výzbroje, která provázela bojovníky po mnohá tisíciletí. Ano, je řeč o štítu. I když se jeho konstrukce a technika používání liší kus od kusu, má vždy stejný význam. Štíty se liší tvarem, způsobem držení, velikostí, materiálem, váhou a také obdobím, kdy byly používány. Často byla jejich součástí a chloubou majitele výzdoba.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

Držení štítu

Existují dva základní způsoby uchopení štítu - pěstní a jezdecké držení. Pěstní štít má madlo uprostřed, bojovník ho ovládá jednou rukou - to mu umožňuje především větší možnost manévrování. Jezdecké držení má zase úchyt pod loktem (na předloktí), bojovník jej však také drží za druhý úchop, který svírá v pěsti. To mu usnadňuje jiné činnosti během používání štítu (např. držení otěží - proto "jezdecký"), další výhodou je menší únava ruky při držení a o něco větší stabilita štítu.


Kruhový štít

Je jeden z nejstarších typů štítu, má zpravidla středové držení, i když se najdou výjimky. Byl typickým štítem nejen germánských národů v raném středověku. Proslul především díky Vikingům a Frankům. Jeho velikost byla značně rozdílná, od 50 cm průměru až po jeden metr! Největší výhodou tohoto štítu je veliká pohyblivost, což dává bojovníkovi mnoho možností ať už v obraně nebo útoku. Také usnadňoval tvoření flexibilních formací (především s pěstním držením!). Připomeňme například možnost krýt štítem hlavy spolubojovníků v první linii, štítovou hradbu či jedinečnou možnost vést plnohodnotný útok štítem bez většího odkrytí se (viz. pěstní držení). Štít tvořila středová puklice, která byla kovovými nýty připevněna na dřevěnou kruhovou část. Puklice chrání madlo, za které se štít drží. Dřevěnou část tvořila většinou spojená dubová, buková či lipová prkna. Hrana štítu bývá obalena (surovou) kůží (stejně jako u mnoha štítů obecně). Její účel byl zvýšit životnost štítu - tedy zmírnit následky nepřátelských úderů. Často se surovou kůží potahovaly celé štíty.


Mandlový štít

Velký štít ve tvaru mandle chránil celou postavu bojovníka od krku až po zem. To bylo jeho největší výhodou (zvláště u jízdy)- bojovník se nemusel příliš starat o ovládání štítu a mohl se plně soustředit na boj zbraní. Jeho velkou nevýhodou je váha, neskladnost a také určité omezení pohybu a výhledu před sebe. Byl používán od 11. do počátku 13. století, především v západní a střední Evropě, ovšem v Anglii se používal již o století dříve. Tyto štíty měly vždy jezdecké držení, byly vyrobené ze dřeva a jejich hrana byla potažena kůží. Asi nejslavnějšími bitvami, ve kterých se tyto štíty používaly byly bitva u Hastingsu v roce 1066 a také na křížových výpravách- tedy v bitvě u Hattínu nebo při obléhání Jeruzaléma.


Gotický štít (nebo také "erbovní" štít)


Jak už název napovídá, byl používán především během gotiky. Tvarem připomíná nejvíce trojúhelník či zkrácený mandlový štít s rovným horním okrajem. Spojuje výhody mandlového a kruhového štítu, tudíž nabízí jak pohyblivost, tak i určitou stabilitu. Jeho držení bylo opět pouze jezdeckého typu. Používány byly dvě verze: první- velká, kryjící bojovníka od krku ke kolenům byla určena obyčejným vojákům, kteří měli jen slabou či vůbec žádnou zbroj. Druhá verze: menší "erbáky" používali rytíři- ti si mohli dovolit zbroj a tudíž se nepotřebovali tolik krýt štítem, proto dávali i v bitvě přednost pohyblivosti. Byly opět dřevěné a hrany měly potažené kůží. Mnoho lidí si myslí, že hrany byly okovány, ale není to pravda- po kování by totiž čepel mohla sklouznout obránci či jeho spolubojovníkovi stojícímu vedle do obličeje.

Na závěr bychom jen chtěli připomenout, že při výběru štítu je důležité vzít v potaz pravidla tábora, kam se chystáte! To se týká především velikosti a měkčení hran. Dále je důležité ujasnit si, který úchyt nám více vyhovuje pro náš styl boje. Pokud už jste mazáci, můžete si zvolit štít dle období Vámi zvoleného tábora. ;)

V případě dotazů se obraťte SEM

Autoři: Rollo (Petr) a Finnard (Goméz)


STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding