O umění válečném

V zemi Stronghold známe čtyři druhý válečníků, kteří se účastní bitev. Zde je dělíme podle používaných zbraní, a pojednáváme o využití jednotlivých typů výzbroje a jejích slabých i silných stránkách. Samozřejmě vždy záleží na schopnostech a odvaze každého jednotlivce, jak se svými zbraněmi dovede zacházet a využívat jejich výhod.


Tento přehled má pomoci nejen si vybrat své zbraně, ale i pochopit svou úlohu na bojišti a základní způsoby vedení války v zemi StrongholdPrvní skupinou

jsou bojovníci, kteří používají jednoruční zbraň a štít. Jsou vždy v předních řadách a tvoří hlavní bitevní linii. Jejich největší výhodou je ochrana před šípy a také údery díky štítu, čímž chrání nejen sebe, ale i své spolubojovníky před nepřátelskými lučištníky. Na ceně nabývají v případě obléhání, kdy se střílí mnohem více než kdy jindy nebo v případě, že je nutné udržet nějaký bod. Jejich slabinou je používání jednoruční a tedy i kratší zbraně a snad i to, že jsou vždy v první lini a tak jim hrozí zabití mnohem více než ostatním, i když je to ztíženo jejich štítem, také stojí za zmínku váha štítu - občas se pronese a navíc pokud nesete štít a zbraň, nemůžete přenášet kořist, jiné předměty ani obléhací vybavení, protože ho prostě nepoberete.Další na řadě jsou lučištníci

Jejich úloha je velmi důležitá, protože jako jediní z celé armády mohou zasáhnout nepřítele na dálku, což je bezpečné, protože on jim nic udělat nemůže a navíc se i mohou oni sami skrývat za hradbou nebo na ní. V bitvě je jejich místo za řadou štítařů, kde se schovávají před nepřátelskými střelami a sami střílejí, kryti vlastními vojáky. Nejlepším terčem pro lukostřelce jsou lidé bez štítu, protože se nemůžou dobře krýt, přičemž nejlepší cíle jsou kopiníci a jiní střelci, protože ti jsou pro vás nejnebezpečnější. Ovšem i štítař, pokud se zrovna nekryje je velmi lákavým terčem. Největší nevýhodou ale je, že při boji zblízka jste velmi slabí, i když u sebe máte záložní zbraň - protivník ji stejně budě mít delší nebo bude mít ještě štít a tak bude ve výhodě. Proto budete muset počítat s tím, že budete muset utíkat. Hodně utíkat, anebo hrdinně padnout.Na řadu přichází kopí

Je jich v celé bitvě jenom pár, ale dovedou nadělat velkou paseku. Jsou totiž dlouhá a je to jediná bodná zbraň v bitvě. Takže můžete zasáhnout protivníka tak, že to nečeká a navíc na dlouhou vzdálenost. Nejlepší je schovat se za vlastní řadu štítů a stát těsně za vámi spolubojovníky a odtud útočit, protože na volném prostranství přilákáte lučištníky - stačí abyste s kopím aspoň trochu uměli a jste dost nebezpeční, proto se vás pokusí zastřelit hned jak vás uvidí. To je vaše největší slabina - jste terč. A také musíte dávat pozor, abyste kopí drželi až u konce, nejlépe jednou rukou za něj, abyste "tupým" dřevěným koncem nepřizabili spolubojovníka. :-) Na závěr bych pouze rád podotknul, že kopí je nejlepší držet oběma rukama. Sice jste bez štítu, ale jste mnohem rychlejší a přesnější, navíc máte i větší dosah.


Poslední skupinou jsou ti, kteří mají zbraně obouruční

nebo kombinaci dvou jednoručních zbraní. Jsou to čistě útočné jednotky, jsou zranitelní šípy a přímý útok proti hradbě štítů většinou končí porážkou, ale jejich výhody jsou jinde - v boji muže proti muži. Když je bitva nepřehledná a formace se rozpadnou, bojuje se jeden proti jednomu a tady se ukáže obrovská útočná výhoda - obouruční zbraně jsou ovládané oběma rukama a tak jsou obratnější než jednoruční a navíc často i delší, zatímco dvě zbraně najednou dávají - celkem logicky - i možnost zaútočit dvěma údery současně. Tyto jednotky se také uplatní při překvapivém přepadu nebo vpadnutí nepříteli do boku nebo do zad, také mohou nést zbraň jen v jedné ruce a tak mohou zároveň nést i kořist nebo obléhací vybavení. Jejich slabinou je opět zranitelnost šípy a také kopími, protože bodné rány se bez štítu hůře kryjí.Na závěr je nutné podotknout, že každá zbraň má na bojišti svůj nenahraditelný význam a každý voják má šanci přispět k výsledku bitvy. Pro vítězství je třeba nejen převahy skvělých bijců a šermířů, ale především je potřeba vhodně zkombinovat všechny druhy vojáků, kteří se v dané armádě nacházejí.


STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding