Kde se tábory pořádají, speciální vybavení, které jinde nenajdete

Všechny turnusy tábora Stronghold se uskutečňují v Rekreačním středisku Březová na Vysočině. Středisko je špičkově vybavené po všech stránkách, nejen z pohledu historických letních táborů.

Vše o středisku Březová naleznete na jejích webových stránkách www.brezova.istan.cz, zde naleznete popis veškerého vybavení, specialit jako jsou vysoká lana, lezecká stěna, rafty a další atrakce, které si Strongholďáci také během tábora zkouší, nicméně my se zde zaměříme na to hlavní-speciální vybavení, které dělá tábor Stronghold tak výjimečným.

Vybavení pro Stronghold

Pevnost

Nejvýznamnější součástí-spíše tedy stavbou, je dřevěná pevnost, kterou každoročně vylepšujeme, zvětšujeme a zatraktivňujeme tím všechny herní úseky jak denní, tak noční, jak hodinové, tak půldenní, zkrátka pevnost je dějištěm všech důležitých událostí-zahájením tábora začínaje, přes velké dobývání pevnosti pokračujíce a závěrečnou grilovací párty na konci tábora konče.

Pevnost byla v roce 2009 vybudována a tvořena 4mi baštami, hradbami a bránou, v roce 2013 prošla zásadní rekonstrukcí, kdy přibyly další 2 bašty a dokonce 4 šestimetrové zastřešené věže, dále přibyla nová brána-již druhá v pořadí.

Současná podoba je tedy ta, že je jakési jádro tvořené starou pevností, která je ukryta v nově vystavěné. Celý komplex obsahuje 6 bašt, 4 šestimetrové věže, 2 brány a spoustu metrů hradeb výšky 1,5-3 metry


Stanové ležení

Stanové ležení se skládá z 5ti historických stanů, 2 obdélníky o rozměrech 5x6m, 2 osmihrany o průměru 5m a jeden dvanáctihran o průměru 4m, tato kombinace již poskytuje slušné zázemí pro polovinu tábora, obvykle pro tu, která "dobývá pevnost". Stanové ležení se do budoucna chystáme rozšiřovat o další kapacitu


Dobývací stroje, pavézy, náboje..


Kostýmy, vlajky a zbraně

V roce 2013 jsme i zásadně zainvestovali do kostýmů pro děti, nyní je k dispozici 20 varkočů od každé barvy, tzn., že jsme schopni vybavit 80 dětí stylovým oděvem, který napomáhá při rozlišování během bitev a hlavně tvoří úplně jinou atmosféru celého tábora, všichni rodiče to určitě ocení hlavně na fotkách z tábora

Celkem bylo pro Strongholdy v roce 2013 ušito 26 vlajek

Stejně tak došlo k značným investicím do zbraní, na Strongholdy je k dispozici přes 40 luků, 40 štítů, 20 mečů, 30 tesáků, 8 kopí a další vybavení jako sirky, šípy atd., Stronghold se tímto stal jedním z vůbec nejvybavenějších táborů v republice


Herní plán

Ač se to nezdá, investice do herního plánu také není žádnou drobností, dokonce by místo jednoho herního plánu mohly být asi tak 2 historické stany.. Zbytečná investice? Vůbec ne, od roku 2013 máme k dispozici nádherný a realistický herní plán, který o to více účastníky baví, čím více je podobný reálu. když pomineme investice v řádech desítek tisíc korun, nelze opomenout čas, který nad výrobou herního plánu strávili vedoucí-byly to dny a noci ve třech až čtyřech osobách se slepenými prsty natřenými barvami:-)


Drobnosti, některé ne tak drobné

Kotlíky na vaření, koše na oheň na kterých se dá i vařit, ručně stavěná pec, kožešiny, bubny a paličky, desítky masek, paruk, kostýmů, převleků a rekvitiz, které máme uskladněné ve velikých prostorách, 30 loučí, ohňostroje a další větší, či menší pyrotechnika, zvony, pečetidla a pečetní vosky, repliky zbraní, rakve, truhly, desítky tělových barev, kožených řemínků, medailí, 50 litrů lampového oleje, metry knotů, zápalné hroty k šípům, terčovnice, lampičky, litry divadelní krve, falešné zuby, kontaktní čočky, stejnokroje pro vedoucí ve dvou barvách, pláště, skleněné pecky, stříbrňáky... uff a stále to není vše...A jen díky všemu tomuto vybavení můžou být letní tábory Stronghold tak výjimečné!


 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding