Jaký bude tábor Tajemná tvrz 2015?

Tajemná tvrz, po zvolení nového krále opět opuštěná, jakoby byla stále zdrojem problémů, strachu a nejistoty v našem království.

Tento rok se v zemi Stronghold již od jara odehrávalo mnoho tajuplných a děsivých událostí. Nejdříve král vyslal svého přítele Jakuba, aby ověřil zvěsti o opuštěné Tajemné tvrzi. Z jeho zpráv jsme se poté dozvěděli o průběhu jeho cesty a mnoha nebezpečenstvích, která musel překonat. Ovšem jeho zprávy začaly býti stále více tajuplné a svědčící o jakýchsi nepřirozených úkazech, které se množily současně s jeho přibližováním se k Tvrzi. Nakonec již od něj žádné listy nepřišly a král proto vyhlásil dekret, dle nějž sliboval bohatou, ba přímo královskou odměnu tomu, kdo by Jakuba nalezl a zjistil, co se mu přihodilo.
A tak se po celé zemi, v obou vévodstvích, začaly připravovat plány na cestu a opět se započalo vzájemné soupeření obou vévodství. Nejdříve však museli ověřit, zda někdo z nich není pod vlivem temných sil a tak museli podniknout cestu temným lesem ke kouzelnému zrcadlu. Když s velkou úlevou zjistili, že jsou všichni připraveni, pobrali své zbraně a vyrazili na cestu.


Po několika dnech strastiplné cesty, plné bojů o jídlo i o volný průchod územím, nakonec mistra Jakuba nalezli, nebo spíše jeho ostatky, které ležely ve staré pevnosti nedaleko Tajemné tvrze. Také získali několik zpráv, které jim osvětlily jeho poslední okamžiky a z nichž již bylo všem zřejmé, že za vším tím zlem stojí někdo, ovládající černou magii - čarodějnice. A tak, jakmile se na slavném pohřbu rozloučili s mistrem Jakubem, dal král příkaz, aby tuto vyslankyni pekel vypátrali a snad i zajali a učinili tak jejímu řádění přítrž.


Avšak v tu chvíli se stala strašná věc. Kdosi na hostině vlil členům královského dvora, včetně krále, do pití jakýsi lektvar, který je změnil ve zlé, nelidské stvůry, útočící na každého, kdo se k nim přiblížil a kteří pod vlivem lektvaru utekli do lesů. Bylo tedy třeba je najít, silou zbraní zajmout a poté je kouzelným lektvarem vyléčit.
Nakonec nadešel čas posledního, nejdůležitějšího činu. Díky zajatému pomocníkovi čarodějnice se všichni dozvěděli, že ta se bude v noci vracet skrze les z jakéhosi čarodějného sletu. Připravili jí past, avšak čarodějku dobře chránily přízraky, její pomocníci z jiného světa. Obyvatelé obou vévodství tedy museli překonat hrůzu, kterou budili tito služebníci pekel, přemoci je a čarodějku zajmout.


A nakonec, po porážce čarodějnice, všech jejích stoupenců a pomocníků, byla Tajemná tvrz dobyta, obsazena vojsky a v zemi Stronghold opět zavládl klid, který již nerušily pražádné čarodějné rejdy. Avšak jak všichni dobře víme, období takového dokonalého míru netrvá nikdy moc dlouho.

Příběh letního tábora Tajemná tvrz 2015

Obyvatelé země Stronghold již zažili mnoho těžkých chvil, avšak nyní, když jim moudře vládne nový král a zbavili zemi zlé čarodějnice, se zdá, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Úroda byla bohatá a zima by snad mohla být mírná. Obyvatelé, po létech strádání, rádi by pokračovali v žití svých klidných životů, beze strachu, že v noci se k jejich příbytkům přiblíží nějaká temná stvůra, či že nepřítel vtrhne do jejich země.

A zdá se, že nyní budou mít k tomu příležitost - proslýchá se, že mniši ve starých knihách zjistili něco, o čem se všem dosud jenom zdálo. Prý podle starého proroctví nastal čas, aby byl opět nalezen kouzelný meč krále Artuše, Excalibur, který přinese svému majiteli vždy vítězství, pokud jej tasí se spravedlivým záměrem. Tento meč a s ním spojené kouzlo by bylo něčím, co by snad učinilo mír v zemi Stronghold trvalým a pevným. Nastal tedy snad i čas, aby se opět vrátili rytíři kulatého stolu, čest, sláva, vítězství a mnoho dalších ctností, jenž na světě posud chyběly?

Před obyvateli země Stonghold tedy stojí úkol, před jakým ještě nikdy nestáli - nalézt meč krále Artuše a nastolit s ním v celé zemi spravedlnost a pořádek.


Cena 3180,-
Termín I. Turnus: 31.7. - 6.8. 2015
Věková kategorie 8 - 10 let ( roční tolerance nahoru i dolů, tj. 7 - 11 let)
Ubytování pevná budova
Stav míst volná místa

Cena 3180,-
Termín II. Turnus: 6.8. - 12.8. 2015
Věková kategorie 8 - 10 let ( roční tolerance nahoru i dolů, tj. 7 - 11 let)
Ubytování pevná budova
Stav míst volná místa

Související odkazy

- e-mail na hlavní vedoucí tábora Stronghold Junior - Tajemná tvrz - info@istan.cz

- facebookové stránky všech táborů Stronghold "ZDE"

- On- line přihláška na tábor

- On-line poradna pro vaše dotazy

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding