Jaké zbraně používáme a co musí splňovat zbraně přivezené

Nejdůležitější věcí, kterou musí všechny zbraně použité na Strongholdech splňovat, je absolutní bezpečnost. Ať se jedná o zbraně vyrobené vedoucími, či dětmi na táboře či během přípravných víkendů, nebo o zbraně dovezené z domu. Všechny zbraně pečlivě kontrolujeme a podmínkou je 100% bezpečnost!

Během Strogholdu používáme výhradně zbraně měkčené (vyjma luků, kde se měkčí pouze šípy). Nepoužíváme nic, co je nebezpečné, u čeho hrozí úraz, každou zbraň na začátku turnusu kontrolujeme a kontrolujeme ji i v průběhu celého tábora. Nehrajeme s celodřevěnými ani kovovými zbraněmi.

.


Co nepoužíváme a při kontrolách nevpouštíme do her:

 • Celodřevěné meče bez jakéhokoli měkčení (obvykle stlučené dvě latě apod.)
 • Cokoli, z čeho trčí hřebík, či šroub, obojí musí být dokonale do dřeva zapuštěné a ještě ideálně přetažené měkčením
 • Jediná povolená odkrytá kovová část na zbraních je hlavice na meči a vruty držící úchopové řemeny na štítu, kdy ale musí být vrut zapuštěn zvenku dovnitř, a to tak, aby co nejméně vyčníval ven (směrem k ostatním)
 • Meče, které nemají dostatečné měkčené hrany (při seknutí nesmí být zásah bolestivý), meče s nedostatečným měkčením záštity (záštita nesmí být nebezpečná při špatném zásahu pro zasaženou osobu!)
 • Štíty bez měkčení obvodových hran
 • Tesáky, dýky a kopí musí mít dostatečně měkčenou špičku, když se s nimi "bodne" nesmí dojít ke kontaktu dřevěného jádra s osobou, špička jádra musí být zaoblená, aby neprotrhla měkčení
 • Šípy a šipky musejí mít vytvořenou zcela bezpečnou a měkčenou "hlavici", při zásahu nesmí dojít ke kontaktu týbla a zasažené osoby proražením měkčení v přední části šípu
 • Řemdich nesmí mít příliš dlouhý "řetěz" (tvořený provázkem), aby nedošlo k omotání kolem končetiny, či krku protivníka, délka by měla být o 10cm kratší jako délka topora (tzn. 50 cm toporo, 40cm řetěz, koule) Koule musí být dobře připevněná a nesmí být z tvrdého materiálu (ideální je molitan, obalený tenisák atd)

Co využíváme k měkčení a výrobě

 • velmi často používáme mirelon (izolační pěnové trubky), a to všech šířek a rozměrů, obvykle používáme dutý mirelon, jelikož je možné jej vkuse nasadit např na toporo od sekery
 • dále využíváme molitan pro výrobu šípů a palic a zátěžový koberec pro výrobu záštit
 • Vše upevňujeme chemoprenem a tesapáskou, aby nedocházelo k upadávání měkčení a odkrývání tvrdých částí zbraně
 • Jádra zbraní jsou dřevěná, dostatečně široká aby se při nárazu nezlomila, špičky jsou oblé
 • Pro výrobu šípů používáme víčka od PET lahví,která přilepíme k dřevěnému týblu a zamezíme tak protrhnutí měkčící vrstvy

Co dětem můžete dát

 • Kontrolami bez větších obtíží procházejí výrobky zakoupené v obchodech, obvykle z latexu-dýky, meče, koupené štíty, někdy pouze něco doměkčíme, zkotrolujeme zda není latex někde porušen, ale obvykle tyto zbraně bývají bez problémů
 • Pokud nevíte jak na výrobu, případně jste zkusili sami vyrobit měkčenou zbraň, ale nejste si jisti, určitě můžete dítěti přibalit i polotovary a materiál, pokud to bude možné, během prvních dvou dnů tábora najdeme čas a zbraň se pokusíme dát do použitelného stavu
 • Prosíme, nedávejte dětem s sebou žádnou zbraň, která by dle výše popsaných kritérií neprošla, nebo mu ji dát můžete ale s tím, že se musí vyspravit aby nebyla nebezpečná a možná i tak neprojde, velmi nás pak mrzí, když si dítě zbraň doveze a my mu ji nemůžeme povolit, protože je opravdu nebezpečná, ale dítě nesouhlasí s její "úpravou"
 • Pokud se budete držet návodů na těchto webových stránkách, tak určitě s dítětem vyrobíte zbraň, která bude bez problémů použitelná, bude vypadat hezky a případně po malinké úpravě kontrolou projde.
 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding